mar 052022
 

    W imieniu Zarządu zapraszam Członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego, które odbędzie się w dniu 19 marca 2022 r (sobota) o godz. 1000 w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie, ul. Hoża 7.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków

  • Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

  • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok

  • Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2022 rok

  • Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej oraz uchwał i wniosków

  • Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

       Augustów, 5 marca 2022 r  Prezes Zarządu: Ryszard Młodzianowski