lip 122013
 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje wypoczynek dzieciom z terenu Gminy Augustów.  Projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie-2013″, realizowany  w terminie od 22  lipca do 3 sierpnia 2013 roku, będzie kontynuacją idei organizowania wakacyjnego czasu. Zajęcia odbywać się będą w  placówkach kultury na terenie Gminy Augustów, (GOK i GBP w Żarnowie, Świetlica i Biblioteka w Netcie Folwark, Biblioteka w Rutkach, Świetlica w Jeziorkach). Dzieci w pod opieką instruktorów i pracowników kultury będą aktywnie spędzać wakacyjny czas.

W programie przewidziane są min.:

–        zajęcia  sportowe,

–        zajęcia z edukacji regionalnej,

–        gry i zabawy komputerowe,

–        gry i zabawy ruchowe,

–        wykonanie prac plastycznych i mulitmedialnych na konkursy,

–        pogadanka na temat podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku,

–         wyjazdy integracyjne ( 3 wycieczki)

–         festyn podsumowujący nasz projekt.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

–        celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.

–        poprzez współpracę z lokalnymi partnerami chcemy wyrównywać szanse dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie jest trudna sytuacja dzieci i młodzieży.

–        zależy nam na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy.

–        działania profilaktyczne na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem i przemocą z terenu Powiatu Augustowskiego.

Projekt ” Wakacje inne niż wszystkie  2013″ finansowany będzie ze środków własnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także sponsorów. Zapraszamy do włączenia się w organizację naszego działania i  rozważenie  możliwości udzielenia nam wsparcia,  w szczególności finansowego lub rzeczowego,  które zostanie  wykorzystane do zrealizowania naszego przedsięwzięcia .

Z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących w naszym projekcie  dzieci, która w 2012 roku liczyła już ponad 50 osób. Chcemy zapewnić im jak najwięcej atrakcji i stworzyć warunki, które będą pozwalały objąć naszym działaniem jak największą liczbę osób .

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Wpłaty można dokonać na konto:  40 2030 0045 1110 0000 0214 5510 BGŻ S.A. o/Augustów:

( z dopiskiem „Wakacje inne niż wszystkie-2013”)

W zamian oferujemy:

–        certyfikat z podziękowaniem,

–        wpis na naszą stronę internetową,

–        informację   w mediach lokalnych,

–        oficjalne podziękowania na  uroczystości podsumowującej projekt,

–        możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych ( kolportaż wśród uczestników    lub w punkcie promocyjnym).

Z poważaniem: Ryszard Młodzianowski -Prezes Zarządu