lip 092016
 

Augustowskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Augustowie organizuje projekt „ Wakacje inne niż wszystkie 2016”. Osiem lat wstecz zaczynaliśmy przedsięwzięcie mające na celu zapewnienie wypoczynku dzieci z terenu Gminy Augustów. Zaczynaliśmy skromnie, w pierwszym roku naszego działania zapewniliśmy zajęcia wakacyjne dla 15 osobowej grupy dzieci z terenów wiejskich, gdzie dzieci mają ograniczone możliwości na ciekawe spędzenie wakacji. W tym roku nasza grupa dzieci, która bierze udział w zajęciach składa się z około 90-ro dzieci. Zajęcia odbywają się w pięciu placówkach kultury na terenie Gminy Augustów (GOK w Żarnowie, Świetlica w Netcie Folwark, Rutkach, Jeziorkach i Borze). Organizujemy dzieciom wycieczki ,w tym tygodniu byliśmy z wizytą u Staroobrzędowców w Borze. Dwukrotnie w kinie, a także zwiedziliśmy i poznaliśmy pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, oraz odwiedziliśmy augustowskich policjantów. Nasi podopieczni zwiedzali budynek Komendy Powiatowej Policji oraz wysłuchali prelekcji o bezpieczeństwie, w ramach działań bezpieczne wakacje. Zapraszamy do fotorelacji z pierwszego tygodnia naszego działania: