lip 172019
 

 

     Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje letni wypoczynek dzieciom w wieku 8-14 lat z terenu Gminy Augustów. W tym roku po raz dwunasty realizowaliśmy od 1 do 14 lipca 2019 roku nasz projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie 2019”, Zajęcia odbywały się w placówkach kultury na terenie Gminy Augustów w Netcie Folwark, Jeziorkach i Rutkach. Dzieci w czasie letnich wakacji przez dwa tygodnie lipca pod opieką instruktorów, aktywnie spędzały wakacyjny czas i nie narzekały na nudę. W tym roku naszym działaniem objęliśmy ponad 50-cioro dzieci z naszej gminy.

      W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci oprócz wypoczynku miały zorganizowane pogadanki edukacyjne i wycieczki w ciekawe miejsca. Zorganizowaliśmy zajęcia min. profilaktyczne, edukacyjne, o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku, oraz  zajęcia świetlicowe, plastyczne i sportowe. Naszym podopiecznym podobały się zajęcia prowadzone przez Instytucje, które włączyły się w nasze działanie. Do naszego projektu w tym roku po raz kolejny  dołączyło PKO Bank Polski/Oddział 1 w Augustowie, Poradnia Uzależnień i Współuzależnień w Augustowie, Powiatowa Komenda Policji w Augustowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -PT w Augustowie, Fundacja BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie wraz z BNP Paribas Oddział w Augustowie oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Suwałkach.       

     Fundacja BGŻ BNP Paribas przyznała nam grant na nasze działania. W czasie wycieczki do Augustowa dzieci odwiedziły BNP Paribas, w czasie spotkania dowiedziały się ciekawych informacji o misji tego banku. Wolontariusz z BNP Paribas czynnie wspierali nas w czasie realizacji naszego działania.

   Podczas spotkań z przedstawicielami PKO dzieci, dowiedziały się w ciekawy i przystępny sposób wszystkiego co dotyczy obiegu pieniądza. PKO Bank Polski przygotował, także konkurs „100 – lecie powstania PKO”, z cennymi nagrodami.

       Na zakończenie pierwszego tygodnia  dzieci wybrały się w Rejs Doliną Rospudy. W czasie rejsu towarzyszyła nam, Pani Barbara Ostaszewska, inicjatorka rzeźby Goła Zośka i jednocześnie autorka książki o Gołej Zośce.  W drugim tygodni dzieci biorące udział w projekcie  ,,Wakacje inne niż wszystkie 2019”, miały szansę sprawdzić, czy film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, ma szansę stać się hitem wakacji. Po seansie filmu dzieci poznały kino od kuchni, spotkanie z pracownikiem kina, który w ciekawy sposób pokazał pracę operatora kina, sprawiła dzieciom ogromną frajdę.  

   W tym roku zapoczątkowaliśmy nowe działanie „Swego nie znacie cudze chwalicie”. Pierwszym etapem była wycieczka do Netty Folwark, gdzie mieści się Śluza Borki Kanału Augustowskiego.   Dzieci na spotkaniu z operatorem śluzy dowiedziały się interesujących informacji o śluzie oraz Kanale Augustowskim. Drugim etapem była wycieczka do Augustowa, dzieci w czasie poznawania miasta i jego uroków miały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z historii miasta, które poprowadził przewodnik turystyczny.      

      Dwutygodniowe zajęcia podsumowaliśmy wyjazdem na „Festynem integracyjny” do Rutek. Na zakończenie zostały wręczone nagrody i upominki za udział konkursach min „100 lecie powstania PKO” i „Pocztówka z wakacji inne niż wszystkie”.

      Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne zrealizowało projekt ,,Wakacje inne niż wszystkie 2019” w celu podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia wypoczynku dzieciom z Gminy Augustów w czasie letnich wakacji. Projekt był kontynuacją idei organizowania wakacyjnego czasu w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   W nasze działanie włączyło się Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów – Filia w Netcie Folwark w Rutkach oraz Stowarzyszenie Rutki i Świetlica w Jeziorkach. Chcemy podziękować wszystkich, którzy włączyli się w realizację projektu, a w szczególności: PKO Bank Polski/Oddział 1 w Augustowie, Fundacja BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie wraz z BNP Paribas Oddział w Augustowie, Stowarzyszeniu Rutki, Szkole Podstawowej w Rutkach, Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie, Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Augustowie, Powiatowej Komedzie Policji w Augustowie, Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach, Krix Bus Krzysztofowi Wyszyńskiemu, Żegludze Augustowskiej, Kinu Iskra w Augustowie i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -PT w Augustowie.

    Dziękuję bardzo wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w realizację naszego przedsięwzięcia. Wasza pomoc, empatia oraz dobra energia jest nie do ocenienia, przy realizacji takich projektów. W imieniu dzieci, bardzo serdecznie dziękujemy  „uśmiechem i radością naszych dzieci”. 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

  1. Festyn- Podsumowanie
  2. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne I
  3. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne II
  4. Pocztówka „Wakacje inne niż wszystkie”
  5. Plakat „100 lecie powstania PKO”
  6. Rejs Statkiem
  7. Wycieczka do kina
  8. Wycieczka „Swego nie znacie cudze chwalicie”