cze 142023
 
😎Wyjazd pod nazwą „Kaszubskie inspiracje” 💞
Wyjazd pod nazwą „Kaszubskie inspiracje” zorganizowany w partnerstwie z Partnerem KSOW : Augustowskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym”.
Dofinansowano z „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Więcej na stronie: