cze 142023
 
📣Zaproszenie na Walne Zebranie Członków❗️
W imieniu Zarządu zapraszam Członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS na Walne Zebranie Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 (środa) o godz. 17.00 w Regionalnym Centrum Rekreacji „Kaktusik” ul. 29- Listopada 2 w Augustowie.
Proponowany program Walnego Zebrania Członków
• Otwarcie obrad -wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
• Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok
• Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2023 rok
• Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej oraz uchwał i wniosków
• Wybór nowych władz stowarzyszenia
• Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków
Prezes Zarządu: Ryszard Młodzianowsk